I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR- Kulturní magazín

s Janem Oulíkem

Publicistika

Premiéra: 15.2.2021

Výroba: 2021

Církevní heraldika je přibližně stejně stará jako heraldika rodová, církevní hodnostáři totiž ve středověku provázeli rytíře do Svaté země. Někteří přitom byli sami šlechtici a užívali svůj rodový erb nebo znak řeholního společenství, do kterého patřili. Neurození duchovní si svůj znak volili sami a tato tradice se u církevních představitelů udržela až dodnes.

Publicistika

Premiéra: 15.2.2021

Výroba: 2021