I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

21. 1. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 21.1.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE

 

Generální audience papeže Františka

Při generální audienci zaměřil papež František pozornost na Týden modliteb za jednotu křesťanů. Hovořil o něm také při nedělní modlitbě. Jak řekl, je tento týden významnou událostí, protože jednota je jedním z úmyslů, za které se modlil Ježíš.


Venezuelští kněží v době pandemie

Ve Venezuele zhoršuje pandemie koronaviru už tak vážnou krizi. Strádajícím se snaží co nejvíce pomáhat tamní církev. Venezuelští biskupové uspořádali virtuální setkání na téma: Kněží za pandemie, jejich zkušenost a výkon kněžské služby v této době.

 

Caritas - Vyšší odborná škola

Caritas - Vyšší odborná škola sociální v Olomouci je místem, kde studenti nenabývají vědomosti pouze v lavicích a při praktické výuce. Velký význam má i osobní příklad pedagogů, kteří i v komplikovaných dobách řeší problémy a zároveň vnímají to dobré kolem sebe. Jejich přístup nese ovoce i daleko za hranicemi naši vlasti


Pomoc Na počátku  

Brněnská nezisková organizace Na počátku pomáhá ženám a dívkám, které se v důsledku těhotenství nebo mateřství dostali do tíživé situace. Provozuje azylové byty, domov pro dětský život, poradnu a nově i chatové poradenství.


Obnovená konkatedrála v Opavě

Tajná chodba mezi zdmi věže nebo sondy odkrývající dřívější barevnost byly součástí poznávání historie opavské konkatedrály při její rekonstrukci v uplynulých dvou letech. Největší chrám slezské gotické architektury v naši zemi teď září novotou.


Nad slunce krásnější

Výstava „Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh” je unikátním projektem Západočeské galerie v Plzni. Expozice svým významem dalece překračuje hranice České republiky, v současnosti je ale bohužel kvůli koronavirové pandemii uzavřena. Organizátoři nicméně připravují možnost online prohlídky.


Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá ve zcela změněné atmosféře koronavirových omezení. Prázdné ulice a obchodní centra bez koledníků dávají vyniknout společnostem a podnikatelům, kteří po mnoho let na sbírku přispívají formou pravidelných příspěvků z firemních účtů.
Z DIÁŘE

 

Bystričany, 22. ledna

Může jeden člověk změnit svět?

Slovensko si připomíná nedožité sté narozeniny lékaře a politika Antona Neuwirtha. Účastníkem panelové online diskuse o životě a odkazu významné osobnosti bude také jeho syn.


Svatý Kopeček, 25. ledna

Obnovení činnosti Matice svatokopecké

Před třiceti lety obnovila svou činnost Matice svatokopecká. Založená byla v roce 1923 a stále přispívá k šíření věhlasu poutní baziliky Navštívení Panny Marie.


Olomouc, 26. ledna

Výročí Františka Saleského Bauera

Před 180 lety se narodil František Saleský Bauer, kněz, teolog a spisovatel. Stal se biskupem brněnským a poté arcibiskupem olomouckým. V Olomouci dal postavit kapli sv. Jana Sarkandra.


Praha, 28. ledna

Náš digitální domov

O digitálním světě a roli internetu zvláště v době pandemie budou hovořit teoložka Gemma Serrano a filosofka Dita Malečková. Přednášku a besedu připravilo centrum Dominikánská 8.


Praha Háje, 31. ledna

Bohoslužba v Komunitním centru Matky Terezy

Bohoslužbu v Komunitním centru Matky Terezy v Praze Hájích bude celebrovat emeritní pomocný biskup pražský Karel Herbst. Počet účastníků je omezen, ale ozvučená je i venkovní terasa.


Košice, 31. ledna

Za jednotu křesťanů

Dvacátou sedmou bohoslužbu slova za jednotu křesťanů pořádá Ekumenické společenství církví a náboženských společností v Košicích. Také ona se koná letos výjimečně online.

Reportáže z Rome reports:

Pope Francis: Lets ask ourselves if we are people who fuel conflict or promote peace

Pope Francis sends video message to Venezuela for crisis and pandemic
Zpravodajství

Premiéra: 21.1.2021

Výroba: 2021