I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Biblická studna

s Martinou Viktorii Kopeckou

Publicistika

Premiéra: 1.2.2021

Výroba: 2021

Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a jeho hostem Martinou Viktorii Kopeckou, farářkou Československé církve husitské. Tématem je Píseň Šalomounova, která se nachází v biblickém kánonu, ale je naprosto specifická.


Publicistika

Premiéra: 1.2.2021

Výroba: 2021