I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

Svátek Křtu Páně

Pořady pro děti

Premiéra: 7.1.2021

Výroba: 2021

Pán Ježíš se pro nás se ponořil do Jordánu, aby vzal na sebe naše hříchy, a že je přemohl na kříži – tak jsme se skrze křestní vodu stali Božími dětmi, byly nám odpuštěny hříchy a můžeme směřovat k nebi díky Duchu svatému, který v nás přebývá.

Pořady pro děti

Premiéra: 7.1.2021

Výroba: 2021