Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Ovečky v karanténě

2. neděle v mezidobí

Pořady pro děti

Premiéra: 14.1.2021

Výroba: 2021

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi, kde bydlíš?“ řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“.  Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.

Učedníkům asi bylo s Ježíšem moc dobře, možná si povídali o sobě navzájem a o životě a tato chvíle se stala začátkem jejich přátelství s Ježíšem. On potom tři roky vyprávěl učedníkům o svém skutečném domově – nebeském království. Ježíš zve každého, kdo jej chce lépe poznat, do své blízkosti. Chce se s námi setkávat v modlitbě, ve společenství druhých lidí i při bohoslužbě. Také nás se ptá: „Co byste chtěli?“

Pořady pro děti

Premiéra: 14.1.2021

Výroba: 2021