I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

3. neděle v mezidobí

Pořady pro děti

Premiéra: 21.1.2021

Výroba: 2021

Pán Ježíš povolal rybáře a další muže za apoštoly. Slovo apoštol znamená Poslaný. Pán Ježíš posílá apoštoly mezi lidi, aby je učili spravedlivému životu. A nevybral si jen tyto čtyři rybáře: Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana. Vybral si jich celkem dvanáct. A podobně volá i nás. Každý z nás má být následovníkem následovníků Pána Ježíše.

Pořady pro děti

Premiéra: 21.1.2021

Výroba: 2021