I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky v karanténě

6. neděle v mezidobí

Pořady pro děti

Premiéra: 11.2.2021

Výroba: 2021

Když Pán Ježíš vidí, že hřešíme, že páchneme zlem – jak reaguje? Pošle nás pryč? Řekne: fuj, s tebou nechci mít nic společného? Právě naopak. Nejen že všechny hříšníky zval do své blízkosti, ale dokonce naše hříchy vzal na sebe, úplně všechny – když za nás zemřel na kříži! To musela být tíha a úplně smrtelný puch! Ale on to udělal z lásky k nám, protože mu nás bylo líto, jak jsme byli od hříchů špinaví a bezradní. Ale pozor: je tady jedna důležitá podmínka, aby nás Ježíš mohl těch hříchů zbavit. Víte někdo jaká, děti?

Pořady pro děti

Premiéra: 11.2.2021

Výroba: 2021