I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá s rozloučením s P. Stanislavem Peroutkou SJ

Svatý Hostýn

Duchovní pořady

Premiéra: 10.2.2021

Výroba: 2021

Přenos mše svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Duchovní pořady

Premiéra: 10.2.2021

Výroba: 2021