I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Popelka Nazaretská

Hudba - ostatní

Premiéra: 27.6.2009

Výroba: 2008

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České, školní sbor Datio pod vedením Ludmily Adamcové, studenti dramatické výchovy pod vedením Jany Mrlínové a hosté si nacvičili hudebně dramatické pásmo pod názvem "Popelka Nazaretská".

Výsostně radostná píseň „Popelka Nazaretská“ vznikala kolem roku 1955 v leopoldovské věznici. Zde autor, odsouzený na 25. let, trávil své dny jako vězeň stalinovské zvůle. Kompozice Popelky o celkovém počtu 1752 veršů byla tvořena i fixována pouze v paměti. Disponovat tužkou, či papírem bylo vězňům zakázáno. Navzdory tomuto nařízení byla propašována mimo vězeňské hradby řada autorových prací na cigaretových papírcích miniaturním písmem. Takovéto úniky však byly sporadické. Byly spojeny s velikým rizikem především pro autora samotného. Takovéto porušení řádu se rovnalo vlastizradě a bylo proti takovýmto přestupkům postupováno s neúměrnou tvrdostí. Každé slovo totiž, napsané vězněm, bylo kvalifikováno jako šifrovaná zpráva nepřátelským agentům imperialistických mocností. Natož náboženský text! A natož ve verších!

Václav Renč (1911-1973 ) Básník, dramatik, literární a divadelní kritik, překladatel, autor loutkových her a poezie pro děti. Od roku 1948 nesměl publikovat, v květnu 1951 zatčen a ve vykonstruovaném procesu pak odsouzen k 25 letům těžkého žaláře, v němž strávil 11 roků života.

Hudba - ostatní

Premiéra: 27.6.2009

Výroba: 2008