I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ateliér užité modlitby

Marek Orko Vácha a Tomáš Hanus

Duchovní pořady

Premiéra: 22.2.2021

Výroba: 2021

Poustevníci čtvrtého století prchali na poušť, pryč od lidí, aby byli sami s Bohem. I první kláštery se stavěly mimo lidská sídla, byly to nejen centra modlitby, nýbrž i architektury, umění a vědy. Od mendikantů 13. století nastává návrat do měst, přes jezuity a následné kongregace až po vlnu nových komunit od Taizé po současnost. Začátek 21. století pak klade palčivou otázku: jak žít ve světě a zároveň nebýt ze světa? Tedy jak žít pokud možno hlubokým a kontemplativním duchovním životem a zároveň být studentem, matkou pěti dětí, vědcem nebo hokejistou a přesto usilovat o svatost? Jak se denně modlit a co u toho říkat?

Průvodcem pořadu je známý kněz a biolog Marek Orko Vácha. Jeho hostem je dirigent Tomáš Hanus, který je šéfem opery ve velšském Cardiffu a jehož početná rodina žije v Brně. V pořadu se budou  zamýšlet nad možnostmi křesťanského života v 21. století. Do pořadu mohou vstupovat také diváci svými dotazy prostřednictvím e-mailů nebo sms.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.2.2021

Výroba: 2021