I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Víra do kapsy

Jak prožít krizi s užitkem?

Publicistika

Premiéra: 22.2.2021

Výroba: 2021

Žádná krize netrvá věčně a každou tmu po čase vystřídá světlo. Jak projít tímto těžkým obdobím spolu s Bohem, prozradí salesián don Marián Husár, správce farnosti Bratislava-Miletičova.

Publicistika

Premiéra: 22.2.2021

Výroba: 2021