I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Za rok v Jeruzalémě? (o duchovních cestách do Svaté země)

Publicistika

Premiéra: 12.3.2021

Výroba: 2021

Za rok v Jeruzalémě? Takový název jsme dali diskuzi o duchovních cestách do Svaté země. Doufáme, že v době karantény a ztížených možností cestování vás rozhovor inspiruje a pozitivně naladí k lepším výhledům do budoucnosti. Hosty jsou zkušený průvodce na poutních duchovních cestách do Izraele Petr Křížek, biblisté P. Ladislav Heryán a MUDr. Vladimíra Reslerová. O tom, jaký duchovní užitek můžete získat na takové pouti, vypráví biskup Martin David a Kateřina Lachmanová. Moderuje Daniela Brůhová.

Publicistika

Premiéra: 12.3.2021

Výroba: 2021