I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

Praha, kostel sv. Vojtěcha

Duchovní pořady

Premiéra: 17.3.2021

Výroba: 2021

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie a uspořádala modlitební a eucharistický řetězec za více než 770.000 osob, které v Evropě zemřely na nemoc covid-19. Tato iniciativa bude probíhat po celou postní dobu.

Česká republika se připojí k modlitbám a slavení eucharistie 17. března 2021. Mši svatou za oběti pandemie covid-19, nemocné, zdravotníky bude v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích ve středu 17. března ve 12.00 hodin celebrovat pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kázat bude generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.3.2021

Výroba: 2021