I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Ondřej Szturc - Připraven

Duchovní pořady

Premiéra: 31.3.2021

Výroba: 2021

Reformy, které Ježíš přinesl do společnosti a na tuto zem byly radikální, hluboké a přesto jsou jasné a použitelné pro lidi ve všech vrstvách společnosti a ve všech kulturách. Nebyla to jen dobrá zpráva pro chudé a utlačované, nebyly to jen nová lidská práva, nebylo to jen odpuštění hříchů, nebylo to jen jeho vzkříšení... Byla to také výzva, abychom v jeho díle my lidé pokračovali. Jsi připraven podílet se na jeho velikém díle?

Duchovní pořady

Premiéra: 31.3.2021

Výroba: 2021