I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Nalezení Ježíše v chrámě

Pořady pro děti

Premiéra: 13.5.2021

Výroba: 2014

Josef a Maria se vracejí s malým Ježíškem do Nazareta. Když je Ježíšovi dvanáct let, jdou s ním do Jeruzaléma oslavit velikonoční svátky. Po svátcích se chlapec Ježíš ztratí a rodiče ho najdou teprve po třech dnech v chrámě mezi učiteli. Když jim Ježíš řekl, proč se zdržel právě tam, nechápali to... Také Kvido už zažil, co znamená mít starost o někoho, kdo se vám nečekaně ztratí…

Pořady pro děti

Premiéra: 13.5.2021

Výroba: 2014