I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Povolání celníka Matouše

Pořady pro děti

Premiéra: 21.5.2021

Výroba: 2014

Celník Matouš je v očích svého okolí mrzutý člověk, kterému záleží jen na penězích. Ale když ho Pán Ježíš vybídne, aby šel za ním, ihned všeho nechá a následuje ho. Pozve ho do svého domu, ke svému stolu. Farizeům se však nelíbí, že Ježíš jí s hříšníky a celníky. Nechápou, že nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. Tak ukázal i nám, abychom nelámali hůl nad těmi, kteří se chtějí polepšit.

Pořady pro děti

Premiéra: 21.5.2021

Výroba: 2014