I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Vyslání dvanácti apoštolů

Pořady pro děti

Premiéra: 24.5.2021

Výroba: 2014

V dalším příběhu z Dobré Knihy se dozvíme jména dvanácti apoštolů, které si vybral Pán Ježíš. Dal jim moc konat zázraky a hlásat lidem Boží království. Přikázal jim, aby si s sebou na cestu nebrali nic. Připravil je i na to, že ne všichni je přijmou a ne všichni uvěří jejich radostné zvěsti…I v dnešní době se často stává, že ti, kdo nechtějí uvěřit nějaké dobré zprávě, toho mohou nakonec jen litovat...

Pořady pro děti

Premiéra: 24.5.2021

Výroba: 2014