I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

31. 3. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 31.3.2021

Výroba: 2021

Svátek Zvěstování Páně v Nazaretu

Slavnost Zvěstování Páně nás uvádí do tajemství Vtělení Božího slova. Slaví se devět měsíců před Vánoci a ještě intenzivněji mohou tyto biblické události prožívat věřící v Nazaretu, na místech, kde k nim došlo.


Postní pouť na místo bičování

V další části našeho cyklu o původu posvátných míst ve Svaté zemi se vydáme ke kostelům Bičování a Odsouzení, které stojí na začátku Křížové cesty v jeruzalémském Starém městě. Tradice toto místo spojuje s dvěma momenty Ježíšových pašijí: s odsouzením na smrt a s bičováním. 


Nové porodnické oddělení v nemocnici sv. Vincence

Francouzská nemocnice sv. Vincence z Pauly v Nazaretu otevřela nové novorozenecké oddělení. Je pojmenované po sestře Marii Paule z kongregace milosrdných sester, která v této nemocnici pracovala více než 40 let.


Otec Francesco Patton vybízí k pomoci Svaté zemi

Již tento pátek 2. dubna se uskuteční Velkopáteční sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Kustod Svaté země se obrací na všechny věřící s prosbou, aby pamatovali na situaci křesťanů v Ježíšově zemi.

Zpravodajství

Premiéra: 31.3.2021

Výroba: 2021