Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Pro vita mundi

MUDr. Jiří Holásek

Publicistika

Premiéra: 20.4.2009

Výroba: 2008

Tolik bych si přál být nástrojem Boží dobroty. MUDr. Jiří Holásek byl spolu s manželkou na studijní stáži ve Švédsku, když se dozvěděl o okupaci své vlasti v osudném roce 1968. Než se vrátil zpět do vlasti, stihnul toho neuvěřitelně mnoho. Kromě toho, že byl členem týmu, který se staral o zdraví švédského krále, založil folklorní skupinu Dunaj, jejíž členové byli Švédi, kteří si zamilovali moravské lidové „piesničky“. A jak se stal malířem? „Moje malířská kariéra začala trojkou z kreslení ve 3. třídě obecné školy. Můj vzácný, ale přísný otec hned na to nakoupil výtvarné materiály a donutil mne dvě hodiny denně kreslit a malovat podle zakoupených příruček.“ Jiří Holásek by mohl být právem hrdý na to, co všechno dokázal, ale jeho šlechetnost ho vede cestou pokorného poutníka, který za sebou zanechává stopy Boží dobroty.

Publicistika

Premiéra: 20.4.2009

Výroba: 2008