I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Metr od Svatosti

Dokumentaristika

Premiéra: 2.4.2021

Výroba: 2014

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.

Arturo provádí diváky svým domem a ukazuje věci, které pro něj mají zvláštní hodnotu. Vzpomíná na všechny papeže, pro které mu bylo dáno pracovat a také na vše, co mu nejvíce utkvělo v paměti ze dnů a let jejich pontifikátů. Vrací se také ke dvěma bolestným chvílím po boku velkého papeže Poláka, návštěvě v koncentračním táboře Oświęcim – Brzezinka a setkání Svatého otce s atentátníkem. Vypráví také o mši svaté, kterou Jan Pavel II. sloužil na varšavském náměstí Vítězství během své první pouti do Polska, 2. června 1979. Vzpomíná, jak se, nejspíš z rozkazu komunistické strany, někdo snažil zkreslit počet věřících shromážděných na náměstí, kde Svatý otec řekl historická slova: „Nechť tvůj Duch sestoupí a obnoví tvář země! Této země!“ Díky pomoci svého kolegy z televize RAI se však podařilo zachytit skutečný obraz věřících a doručit kazetu do Itálie, aby ji další den mohl vidět celý svět.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.4.2021

Výroba: 2014

Pořad nelze z licenčních důvodů vysílat na internetu.