I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

J.J.Fux: Requiem – Missa pro defunctis

Kaiserrequiem K 51-53

Hudba - vážná

Premiéra: 2.4.2021

Výroba: 2021

Záznam koncertu v podání Czech Ensemble Baroque ze sálu Konventu Milosrdných bratří v Brně.

Program:
Johann Joseph Fux: Requiem – Missa pro defunctis (Kaiserrequiem K 51-53)
Introitus: Requiem aeternam (K.51),
Kyrie,
Sequenz: Dies irae (K.52),
Offertorium: Domine Jesu Christe (K.53),
Sanctus, Benedictus,
Agnus Dei,
Communio: Lux aeterna,

Ačkoliv se Johann Joseph Fux sám považoval více za teoretika a pedagoga, než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Zachovalo se kolem 400 kompozic, jejichž charakter vyplývá jednak z konvencí vídeňského dvora počátku 18. století, jednak z Fuxovy pozice.

V 90. letech 16. století se Johann Joseph Fux přestěhoval do Vídně, kde byl v roce 1698 jmenován dvorním skladatelem habsburského císaře Josefa I. To Skutečnost je o to pozoruhodnější, že od počátku 17. století ve dvorském hudebním životě dominovali hudebníci z Itálie. V roce 1711, po Leopoldově smrti, byl Fux jmenován zástupcem Hofkapellmeistera a v roce 1715 ho Karel VI. Jmenoval Hofkapellmeisterem. Tento post zastával až do své smrti. Kaiserrequiem bylo původně zkomponováno pro pohřeb císařovny Leonory v roce 1720 a zaznělo ještě několikrát – při dalších pohřbech v císařské rodině, například v roce 1736 na pohřbu prince Evžena Savojského a o čtyři roky později na zádušní mši za císaře Karla VI. Několikrát bylo také provedeno pro obřady v den Všech svatých.

Hudba - vážná

Premiéra: 2.4.2021

Výroba: 2021