I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Utišení bouře na moři

Pořady pro děti

Premiéra: 1.6.2021

Výroba: 2014

Prostřednictvím tohoto příběhu nás Pán Ježíš vybízí, abychom mu důvěřovali v každé situaci,zvlášť tehdy, když se nám něco nedaří anebo když máme velký strach. Třeba takový, jaký měli jeho učedníci, když se plavili po moři uprostřed větrné bouře, zatímco Ježíš v loďce spal… A myšáci si u toho vzpomenou, jak jednou v knihovně zhaslo světlo, ale naštěstí to nakonec dobře dopadlo…

Pořady pro děti

Premiéra: 1.6.2021

Výroba: 2014