I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Ježíš a Samařanka

Pořady pro děti

Premiéra: 3.6.2021

Výroba: 2014

„Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky,“ řekl Pán Ježíš jedné Samařance  u studny, kam chodila pro vodu. Setkání s ním úplně změnilo její život. A díky tomu i mnoho jejich krajanů poznalo v Ježíši Spasitele světa… A děti na výletě v horách zase poznaly, že bez vody nelze daleko dojít. Stejně tak i kamarádi myšáci poznali, že bez Dobré Knihy opravdu není možné žít! 

Pořady pro děti

Premiéra: 3.6.2021

Výroba: 2014