I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Vzkříšení Lazara

Pořady pro děti

Premiéra: 9.6.2021

Výroba: 2014

K Ježíši dorazí posel se zprávou, že jeho přítel Lazar je nemocný. Přesto za ním Ježíš nepospíchá. Do domu jeho sester Marty a Marie přijde, až když už je Lazar mrtvý. Obě sestry si myslí, že kdyby přišel dřív, jejich bratr by neumřel. Ježíš však na svého přítele nezapomněl a Martě řekl: „Budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“  Tato slova se naplní, když Ježíš přikáže Lazarovi, aby vyšel z hrobu…   

Pořady pro děti

Premiéra: 9.6.2021

Výroba: 2014