I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

O nemilosrdném služebníku

Pořady pro děti

Premiéra: 15.6.2021

Výroba: 2014

Pán Ježíš přirovnává nebeské království ke králi, který velkoryse odpustil obrovský dluh jednomu ze svých služebníků. Ten však nechtěl odpustit mnohem menší dluh svému druhu ve službě. Proto se král rozhněval a dal nemilosrdného služebníka uvrhnout do vězení… Známé podobenství, které si připomeneme v tomto dílu, nás vybízí k tomu, abychom ze srdce odpouštěli svým bližním…

Pořady pro děti

Premiéra: 15.6.2021

Výroba: 2014