I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Podobenství o dělnících na vinici

Pořady pro děti

Premiéra: 17.6.2021

Výroba: 2014

Nebeské království je také podobné hospodáři, který najal dělníky na sklizeň ve své vinici. Všem slíbil po denáru, bez ohledu na to, jak dlouho pracovali. Ať už jen hodinu nebo celý den, všichni dostali stejnou odměnu. Některým se to zdálo nespravedlivé… Podobně jako dětem, které záviděly Alence, že dostala vstupenky do akvaparku za pomoc v zahradě, i když udělala méně než ostatní.

Pořady pro děti

Premiéra: 17.6.2021

Výroba: 2014