I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Milosrdný Samaritán

Pořady pro děti

Premiéra: 18.6.2021

Výroba: 2014

Kdo je můj bližní? Tuto otázku položí Ježíši jeden znalec Zákona. Ježíš mu odpoví podobenstvím o   milosrdném Samaritánovi, který pomohl člověku, jenž se dostal do rukou lupičů a zůstal polomrtvý ležet na cestě. Prošli kolem něj kněz i levita, ale neprojevili mu milosrdenství… Huga dnešní příběh naučil, že není třeba chodit daleko, abychom někomu pomohli. Někdo takový často stojí vedle nás. 

Pořady pro děti

Premiéra: 18.6.2021

Výroba: 2014