I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

O neposlušném služebníku

Pořady pro děti

Premiéra: 23.6.2021

Výroba: 2014

Kdy se to stane a jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa? Na tuto otázku svých učedníků Ježíš odpovídá opět podobenstvím, které je zároveň výzvou k neustálé bdělosti. Popisuje v něm dva možné postoje služebníka, kterému jeho pán před odjezdem svěří důležitý úkol. Splní-li ho věrně a rozvážně, čeká ho odměna. Kdyby ale svého pána neuposlechl, bude krutě potrestán...

Pořady pro děti

Premiéra: 23.6.2021

Výroba: 2014