I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Pozvání na hostinu

Pořady pro děti

Premiéra: 24.6.2021

Výroba: 2014

Další Ježíšův poučný příběh nás zavede na hostinu. A ne lecjakou, nýbrž velikou večeři. Hostitel na ni pozval mnoho lidí. Nikdo z pozvaných však nepřišel… Tak i nás zve Bůh ke sdílení jeho dobra a milosrdenství. Od nás očekává jen to, abychom jeho pozvání přijali. Odmítneme-li je pro něco jiné-ho, riskujeme, že se na nás nevyplní slova: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“

Pořady pro děti

Premiéra: 24.6.2021

Výroba: 2014