I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Boháč a Lazar

Pořady pro děti

Premiéra: 30.6.2021

Výroba: 2014

Tímto příběhem nám Ježíš nepřipomíná pouze to, že je třeba se dělit o pozemská dobra s druhými, zvláště s chudými, ale také to, že Bůh jako skutečný Otec chce pro své děti jen dobro. Proto stojí za to poslouchat Boha a jeho proroky, abychom získali věčný život v nebeském království. Pro děti jsou takovými „proroky“ nejčastěji rodiče a právě je mají poslouchat, aby se jim nic zlého nestalo…

Pořady pro děti

Premiéra: 30.6.2021

Výroba: 2014