I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Uzdravení dvou slepců

Pořady pro děti

Premiéra: 2.7.2021

Výroba: 2014

Dobrá Kniha se tentokrát otevře na místě, kde se vypráví o tom, jak Ježíš uzdravil dva slepce, kteří spolu žebrali u cesty. Stalo se tak i díky jejich vytrvalému volání, aby se Ježíš nad nimi smiloval. Jak velká pak byla jejich radost, když poprvé uviděli nejen svět kolem nich, ale i sebe navzájem. Vytrvalost v modlitbě, která by měla být křesťanům vlastní, je Bohu vždy milá a přináší své plody.

Pořady pro děti

Premiéra: 2.7.2021

Výroba: 2014