I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Biblická studna

s Pavlem Rumlem

Publicistika

Premiéra: 12.4.2021

Výroba: 2021

Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a jeho hostem farářem Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích Pavlem Rumlem.

Publicistika

Premiéra: 12.4.2021

Výroba: 2021