I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

21. 4. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 21.4.2021

Výroba: 2021

Svátek Marie Magdalské v Magdale

Město Magdala se nachází na západním břehu Galilejského jezera. Kulturně a ekonomicky významná obec je spojena s Ježíšovým působením a pocházela odtud i Marie Magdlaská. Její svátek oslavili místní křesťané na konci velikonoční oktávy.


Posvěcení kostela v Al-Mujaydel

Kustod Svaté země otec Francesco Patton sloužil mši svatou u příležitosti posvěcení opraveného kostela v konventu archanděla Gabriela v Al-Mujaydel (al mužéjdl). Tato vesnice nedaleko Nazareta byla opuštěna v roce 1948.


Charita pomáhá obyvatelům Gazy

V důsledku pandemie koronaviru se ekonomická situace obyvatel Gazy ještě zhoršila. Pracovníci Charity proto zvýšili úsilí na pomoc chudým a potřebným lidem v této oblasti.


Nové nálezy biblických fragmentů

V Judské poušti byly objeveny další části biblických textů staré více než 2000 let. Badatelům mohou poskytnout množství cenných informací.


Kustodie Svaté země pečuje o „živé kameny“

Otec Francesco Patton hovoří o významu přítomnosti křesťanů ve Svaté zemi a o jejich nezastupitelné roli na posvátných místech.

Zpravodajství

Premiéra: 21.4.2021

Výroba: 2021