I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Večer chval

Živá modlitba a chvála - Alive

Duchovní pořady

Premiéra: 21.4.2021

Výroba: 2021

Večer chval, to je projev díků a oslav milosrdného Boha, který nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vytvořme společenství modlitby i prostřednictvím televize Noe.

Duchovní pořady

Premiéra: 21.4.2021

Výroba: 2021