I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Neposlušnost prvních lidí

Pořady pro děti

Premiéra: 21.9.2021

Výroba: 2017

První lidé, Adam a Eva, žili šťastně v Rajské zahradě. Měli všeho dostatek a těšili se z přátelství s Bohem. Naneštěstí se nechali obelstít hadem a pojedli ovoce ze stromu poznání dobra a zla, z něhož jim Bůh zakázal jíst, aby nezemřeli. Pro svou neposlušnost pak byli z Rajské zahrady vykázáni. Bůh je ale nepřestal milovat. A oni nepřestali věřit, že Bůh je zase zachrání…

Pořady pro děti

Premiéra: 21.9.2021

Výroba: 2017