I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého zákona

Kain a Ábel

Pořady pro děti

Premiéra: 22.9.2021

Výroba: 2017

V této části nám Dobrá Kniha ukazuje, že závist nikdy neplodí nic dobrého. Ze závisti Kain, první syn Adama a Evy, zabil svého mladšího bratra Ábela. Nechal se ovládnout hněvem, když Bůh přijal Ábelův obětní dar a jeho dar ne. Protože Kain prolil krev bratra, byl proklet a musel bloudit po zemi jako štvanec… Díky dnešnímu příběhu myšák Hugo nepodlehl pokušení udělat něco špatného…

Pořady pro děti

Premiéra: 22.9.2021

Výroba: 2017