I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Noe a potopa světa

Pořady pro děti

Premiéra: 23.9.2021

Výroba: 2017

Lidé začali časem zapomínat na Boha. Zlo zavládlo na zemi. Jen jeden muž jménem Noe zůstal věrný svému Stvořiteli a plnil jeho vůli. Navzdory nepochopení a výsměchu lidí začal na příkaz Hospodina stavět archu. V té se pak zachránil on a jeho rodina i se všemi druhy zvířat před potopou, kterou Bůh seslal na svět.

Pořady pro děti

Premiéra: 23.9.2021

Výroba: 2017