I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého zákona

Babylonská věž

Pořady pro děti

Premiéra: 24.9.2021

Výroba: 2017

Lidská pýcha se ani po potopě nevytratila ze země. Jednou si lidé řekli, že postaví věž sahající do nebe. Mysleli si, že jsou tak mocní, že už nepotřebují ani Boha. Bůh se kvůli tomu velice zarmoutil a rozhodl se zabránit jim v pokračování stavby. Zmátl jazyk lidí a oni přestali rozumět jeden druhému. Díky tomuto příběhu myšák Hugo pochopil, že se nevyplatí přeceňovat své schopnosti.

Pořady pro děti

Premiéra: 24.9.2021

Výroba: 2017