Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Příběhy Starého zákona

Vysvobození z Egypta

Pořady pro děti

Premiéra: 5.10.2021

Výroba: 2017

Bůh posílá Mojžíše a jeho bratra Árona za faraonem, aby mu řekli, ať propustí Izraelity z otroctví. Faraon se k tomu ale nemá, a tak Bůh postupně sešle na Egypt deset ran. Při poslední, desáté ráně, Egypťanům zemře každý prvorozenec. Izraelity tato strašná pohroma mine a s Boží pomocí se jim  konečně podaří vyjít z Egypta na svobodu…

Pořady pro děti

Premiéra: 5.10.2021

Výroba: 2017