Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Příběhy Starého zákona

Izraelité na poušti

Pořady pro děti

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2017

Po vysvobození z egyptského otroctví a zázračném přejití přes Rudé moře Izraelité čtyřicet let bloudili pouští. Po celý ten čas se Hospodin o ně staral, ale oni proti němu neustále reptali. Dokonce mu přestali věřit a začali se klanět zlatému teleti. Bůh na Mojžíšovu přímluvu odpustil svému lidu tento veliký hřích a dál jej vedl do zaslíbené země.

Pořady pro děti

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2017