I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Prorok Samuel

Pořady pro děti

Premiéra: 12.10.2021

Výroba: 2017

Tentokrát Dobrá Kniha nabídne dojemný příběh o narození a povolání proroka Samuela. Ze slibu jedné bezdětné ženy, že svého dlouho očekávaného syna zasvětí Bohu, aby mu sloužil, vzejde veliké požehnání pro celý izraelský národ. Anna, matka proroka Samuela, tak vejde do historie jako žena, která neztrácí naději a důvěru v Boha.

Pořady pro děti

Premiéra: 12.10.2021

Výroba: 2017