I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

David a Batšeba

Pořady pro děti

Premiéra: 18.10.2021

Výroba: 2017

Starozákonní příběh Davida a Batšeby je v této části podán dětskému divákovi jednoduchým a srozumitelným způsobem. Král David se těžce proviní, když dá zabít vojáka Uriáše a jeho manželku Batšebu si vezme za ženu. Po Božím napomenutí prostřednictvím proroka Nátana David vyznává  svoji vinu, což je znakem upřímného pokání…

Pořady pro děti

Premiéra: 18.10.2021

Výroba: 2017