I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Král Šalamoun

Pořady pro děti

Premiéra: 19.10.2021

Výroba: 2017

Vládnout nad celým národem – to je obrovská odpovědnost. Král Šalamoun je ještě moc mladý a uvědomuje si, že nést takovou tíhu není snadné. Proto prosí Hospodina: „Dej mi moudrost, abych dokázal spravedlivě soudit tvůj lid!“ Bůh ocení tuto jeho skromnost a požehná jeho touze být spravedlivým panovníkem. Odmění ho darem moudrosti, v níž se mu žádný z lidí nevyrovná…

Pořady pro děti

Premiéra: 19.10.2021

Výroba: 2017