Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Příběhy Starého zákona

Tři mládenci v ohnivé peci

Pořady pro děti

Premiéra: 25.10.2021

Výroba: 2017

Tentokrát Dobrá Kniha líčí jeden z nejpodivuhodnějších příběhů Starého zákona – příběh o důvěře vůči Bohu, o věrnosti svým zásadám, o bohabojnosti… Tři hebrejští mládenci se nezalekli nařízení krále Nabuchodonosora a nepoklonili se zlaté soše modly. Král je proto dal vhodit do ohnivé pece, ze které je však zázračně vysvobodil sám Bůh prostřednictvím svého anděla…

Pořady pro děti

Premiéra: 25.10.2021

Výroba: 2017