I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Daniel a lvi

Pořady pro děti

Premiéra: 26.10.2021

Výroba: 2017

Prorok Daniel, který byl pro svoji věrnost jedinému pravému Bohu vhozen do lví jámy, je pro nás příkladem toho, jak neustupovat ve věcech víry ani tváří v tvář strašlivému nebezpečí. Daniel nepřestal důvěřovat Bohu. Věřil, že On sám ho vysvobodí, protože věděl, že On, Hospodin, je králem nade všemi králi, a že jedině On rozhoduje o osudech lidí…

Pořady pro děti

Premiéra: 26.10.2021

Výroba: 2017