I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého zákona

Královna Ester

Pořady pro děti

Premiéra: 27.10.2021

Výroba: 2017

Tento příběh je o tom, jak krásná a skromná Ester pokořila srdce Achašveroše, mocného krále Persie, kde žil kdysi ve vyhnanství židovský národ. Jen malá část z něho si tehdy zachovala věrnost Hospodinu a odmítala klanět se modlám nebo lidem, a to i pod hrozbou smrti. A když už se zdálo, že není naděje, Bůh si k záchraně svého národa povolá dívku, která se dokonce stane královnou…

Pořady pro děti

Premiéra: 27.10.2021

Výroba: 2017