I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

28. 4. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 28.4.2021

Výroba: 2021

Modlitba za dobrodince Svaté země

Kustod Svaté země otec Francesco Patton sloužil v minulém týdnu mši svatou u edikuly Božího hrobu za všechny dárce a dobrodince Svaté země. „Bez jejich podpory by bylo nemožné plnit toto poslání, které nám církev svěřila,“ uvedl otec Patton.


Procesí k Panně Marii Karmelské

V důsledku trvajících opatření proti pandemii se tradiční lidové procesí na horu Karmel v Haifě letos změnilo v automobilovou kolonu, v jejímž čele jel latinský patriarcha Jeruzaléma mons. Pizzaballa.


Šestý ročník varhanního festivalu v Libanonu

Od 13. do 18. dubna se konal šestý ročník varhanního festivalu v Libanonu. Série pěti koncertů umožnila posluchačům seznámit se s varhanní hudbou, která zpravidla zaznívá pouze na křesťanských bohoslužbách.


Z Jeninu do Hebronu za tradicemi Palestiny

Přírodní stezka, která spojuje sever a jih palestinských území, mezi Jeninem a Hebronem, umožňuje poznat také kulturní a historické zajímavosti v této oblasti.


Pouliční knihovna

V jeruzalémské čtvrti Abu Tor vznikla z bývalé autobusové zastávky „pouliční knihovna“, v níž si mohou čtenáři vypůjčit zdarma knižní svazky v různých jazycích.

Zpravodajství

Premiéra: 28.4.2021

Výroba: 2021