I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Růžencové bratrstvo a modlitba růžence

Publicistika

Premiéra: 28.4.2021

Výroba: 2021

Rozhovor s představeným kláštera dominikánů v Olomouci P. Antonínem Krasuckim a jeho spolubratrem otcem Metodějem Maria Němcem o modlitbě růžence a Růžencovém bratrstvu.

Publicistika

Premiéra: 28.4.2021

Výroba: 2021