I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Život v kněžském semináři

Publicistika

Premiéra: 30.4.2021

Výroba: 2021

Tentokrát bude diskuze u kulatého stolu věnovaná kněžskému semináři, prostředí, které vzbuzuje mnoho otázek. V kostelích se modlíme za nová kněžská povolání. Co však cesta ke kněžskému povolání obnáší, hlavně v praktické rovině, to si pravděpodobně neumíme zcela představit. Proto je zde možnost položit otázky těm nejpovolanějším, otcům akademikům, kteří bohoslovce během studií provázejí a připravují na budoucí službu.

.

Publicistika

Premiéra: 30.4.2021

Výroba: 2021