I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

4. 5. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 4.5.2021

Výroba: 2021

REPORTÁŽE


Růžencový „maraton“ za ukončení pandemie

Ve Vatikánské bazilice zahájil papež František „modlitební maraton“ za ukončení pandemie koronaviru. Prostřednictvím Papežské rady pro evangelizaci se papež obrátil na mariánské svatyně, aby se staly prostřednicemi „naléhavé modlitby“ celé církve.


Nedělní modlitba s papežem Františkem

Po nedělní modlitbě Regina Coeli papež připomněl blahořečení venezuelského lékaře z přelomu 19. a 20. století Josého Gregoria Hernándeze. Slavnost byla minulý pátek v Caracasu.


Májka Charity Opava

Poslední dubnový den to v Opavě vypadalo, že se blíží Vánoce. Ale to jen tamní Charita našla další způsob, jak se dostat blíž k lidem.


Sendvičová generace

Papež František ustanovil čtvrtou neděli v červenci jako světový den prarodičů a seniorů. Brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči pro ně i letos připravilo řadu aktivit.


Andělé pro hlavnický oltář

V ateliéru Petra Szyrokeho vznikají noví andělé pro kostel v Hlavnici na Opavsku, odkud byli někdy v sedmdesátých letech odcizení. Díky několika málo fotografiím by po dlouhé době mohli andělé opět vzít do svých rukou hlavnický oltářní obraz.


Den otevřených dveří v Jaboku

Vyšší odborná škola Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky. V jindy rušné budově školy v Praze se před obrazovkou sešlo její nejužší vedení, aby v rámci virtuálního dne otevřených dveří přiblížilo v online přenosu zájemcům o studium vše potřebné.


Zahájení roku sv. Ludmily

U kostela svaté Ludmily v Praze byly slavnostně zahájeny oslavy roku této české světice. Veřejnosti byla představena nová publikace Svatoludmilská místa v Praze 2. Oslavy a všechny akce k významnému výročí koordinuje spolek Svatá Ludmila 1100 let.DIÁŘ


YouTube hnutí Fokoláre, 5. května

Fratelli tutti

Hnutí fokoláre zve na diskusi věnovanou encyklice papeže Františka o bratrství a sociálním přátelství. Zúčastní se prof. Stanislav Balík, teoložka Štěpánka Huisman a historik Jaroslav Šebek.


Mnichov, 6. května 1951

Bohoslužby ve Svobodné Evropě

Před sedmdesáti lety zahájila rozhlasová stanice Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově pravidelné vysílání českých a slovenských bohoslužeb. Byly vysílány z kostela svatého Štěpána.


Praha, 6. května

Pomoc druhému …

Tématem další mezináboženské diskuse Stánku míru je „Pomoc druhému z pohledu židovství, křesťanství a islámu“. Živé vysílání lze sledovat na webu pražské židovské komunity Ec Chajim.


Hradec Králové, 6. května

Již tento rok v Jeruzalémě

Cestovatelský přednáškový cyklus o poutních místech světa připravilo Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové. První přednáška Jiřího Chválka bude směřovat do Svaté země.


Rokole, 8. května

Pouť snoubenců

Rokole je mariánské poutní místo na okraji Orlických hor a právě tady se uskuteční pouť snoubenců. Před začátkem mše svaté projdou poutníci Cestu manželů s patnácti zastaveními.


Cvilín, 8. května

Pouť k Panně Marii

Pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milosti, se bude konat na Cvilíně u Krnova. Po mši svaté v kostele Panny Marie Sedmibolestné bude následovat májová pobožnost.

Reportáže Rome reports:

Pope Francis launches rosary "marathon" against the pandemic

Pope Francis calls for prayer for an end to violence in Myanmar

Zpravodajství

Premiéra: 4.5.2021

Výroba: 2021